Wymiana sukna na stole bilardowym

Wymiana sukna na stole bilardowym nie jest bardzo skomplikowana, jest jednak dość czasochłonna. Sukno można wymienić na własną rękę, a także zlecić to specjalistycznej firmie. Jeżeli zdecydowałeś się na pierwszy sposób mamy dla Ciebie kilka porad.

Jak zdjąć sukno z płyty oraz bandy?

Na początek zaczynamy od rozkręcenia „korony” stołu, czyli bandy. Na stole do poola bandy przykręcono je od spodu śrubami. Odkręcić należy także koszyki. W niektórych stołach do pool bilarda bandy przykręca się śrubami od góry. Znajdziemy je pod korkami na bandach. Kiedy banda nie jest już trzymana żadną śrubą od góry. Sukno mocuje się za pomocą zszywek, a więc one także wymagają wyciągnięcia. Kiedy już wszystkie zszywki są wyciągnięte, odwracamy bandy i ciągnąc za sukno, wyciągamy klin, który trzyma sukno z drugiej strony.

Tak samo działamy ze stołem snookerowym. Jedyną różnicą jest mocowanie band. Śruby w stole snookerowym znajdują się pod ozdobnymi panelami z brzegu stołu. Odkręcenia wymagają także koszyki wraz ze spływami. Sukno na płycie stołu mocowane jest zszywkami. Wyjątkiem są jedynie stoły z płytą jednoczęściową, do której sukno jest przyklejone.

sukno

źródło: pixabay.com

Zakładamy nowe sukno

Zanim założymy nowe sukno, musimy dokładnie umyć płytę. Warto także sprawdzić, w jakim stanie są spoiny między płytami. Jeżeli są one popękane bądź dziurawe powinno się je zaszpachlować. Warto także sprawdzić, czy bandy gumowe mocno trzymają się drewna. Luźne bandy wymagają przyklejenia. Sukno należy podzielić na odcinek, który położymy na płytę, resztę dzielimy na odcinek, który położymy na płytę. Pozostałą część dzielimy na prostokąty o szerokości 15-18 cm, którymi będziemy obijać bandy. W czasie zdejmowania sukna warto zapamiętać, w jaki sposób były ułożone oraz naciągnięte. Na bandach w pierwszej kolejności sukno mocujemy za pomocą klina, który wbijamy gumowym młotkiem. Następnie odwracamy bandę i naciągamy sukno, jeżeli uznamy, że zostało odpowiednio ułożone i naciągnięte, to mocujemy je zszywkami za pomocą takera. Nadmiar sukna należy odciąć. Ważne jest by sukno, było mocno i równomiernie naciągnięte. W pierwszym kroku mocujemy je do jednej z krótkich band i naciągamy wzdłuż, mocując do przeciwległej krótkiej bandy. W następnym kroku naciągamy i mocujemy sukno na szerokość. Ważne jest, by sukno uciągnąć także w kierunku łuz. W przypadku stołu snookerowego ważny jest kierunek ułożenia włosa sukna. Na płycie oraz na długich bandach sukno powinno leżeć z włosem w kierunku czarnej bili. Na krótkich bandach włos powinien być ułożony od prawej do lewej strony. Nie ma jednej najlepszej metody zakładania sukna. Wszystko zależy od typu stołu oraz płyt. Najważniejsze jednak jest, by było ono, w miarę mocno oraz równomiernie naciągnięte.