Odmiana 14/1 – Czternaście plus jeden

Odmiana bilarda czternaście plus jeden inaczej zwana straight pool jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, a także niektórych krajach Azji np. na Filipinach.

Ogólne zasady

W odmianie udział w grze biorą dwie osoby bądź dwie drużyny.

Tak jak w ósemce i dziewiątce numery bil nie mają żadnego znaczenie, mogą być wbijane bez konkretnej kolejności. Ważne jednak, by przed każdym wbiciem gracz zadeklarował bilę oraz łuzę, do której będzie miała ona wpaść. Za każde celne wbicie, gracz otrzymuje jeden punkt.

źródło: pixabay.com

Odmiana 14/1 – najważniejsze zasady

Gdy 14 bil zostanie wbitych, a na stole zostanie tylko jedną, bile wyciągane są na stół. Układa się je w trójkącie w taki sposób, by jego szczyt pozostał wolny. Piętnasta bila zostaje na swoim miejscu, a gracz dąży do wbicia jej i wprowadzenia białej bili w taki sposób, by rozbiła bile w trójkącie. Teoretycznie w taki sposób można grać w nieskończoność, jednak najczęściej gra się do ustalonej wcześniej liczby punktów. Najczęściej jest to 25 bądź 50 na profesjonalnych turniejach rozgrywane do 100 bądź 150 punktów.

Faul występuje, gdy

  • Biała bila nie zostanie uderzona w żadną inną bilę przez zadownika
  • Biała bila zostanie wbita do łuzy
  • Bila wypadnie poza stół.

Każdy z fauli karany jest odjęciem jednego punktu. W przypadku, gdy bila biała wypada do łuzy bądź wypada poza stół bilardowy, zawodnik dochodzący do stołu ustawia białą bilę w obrębie pola bazy, a po jego strzale bila biała musi opuścić to pole. Gdy gracz zaliczy trzy faule z rzędu, odejmowane mu jest 15 punktów – to tzw. zasada trzech fauli, a bile na nowo ustawiane są w trójkącie. Faulujący zawodnik dokonuje rozbicia zgodnie z zasadami dla strzału otwierającego. W tej odmianie występują także ujemne punkty, tj. kiedy np. gracz, który ma 0 punktów, zaliczy faul, otrzymuje minus 1 punkt.

odmiana bilard
źródło: pixabay.com

Deklaracja bil i łuz

Przy strzale rozbijającym ważna jest zasada deklaracji bili i łuzy, dlatego rzadko zdarza się mocny strzał z próbą wbicia bili do łuzy. Zazwyczaj strzał otwierający jest zagraniem taktycznym, który uniemożliwia lub utrudnia przeciwnikowi wbicie bili. Podczas rozbicia musimy przestrzegać pewnych zasad. Rozbicie jest prawidłowe, gdy przynajmniej dwie bile z trójkąta oraz bila biała dotykają bandy. Gdy nie dojdzie do takiej sytuacji, zawodnik zostaje ukarany odjęciem dwóch punktów. Jednak ta zasada nie musi być egzekwowana, przeciwnik może zaakceptować tę sytuację oraz wykonać zagranie bądź by bile zostały ponownie ustawione i rozbite przez przeciwnika. Ta decyzja może być podtrzymywana tak długo, jak długo przeciwnik nie będzie rozbijał prawidłowo.

W tym wypadku zasada o trzech kolejnych faulach nie znajduje zastosowania. Natomiast, gdy biała bila wpadnie do łuzy, traktuje się to jako zwykły faul, który karany jest odjęciem jednego punktu i wlicza się go do trzech fauli. W tym momencie przeciwnik nie może nakazać powtórnego rozbicia i musimy zagrać z pola bazy.

Do gry w straight pool potrzebne będą:

  • stół bilardowy
  • piętnaście bil ponumerowanych od 1 do 15 oraz jedna biała bila rozgrywająca
  • kije bilardowe