Jakie błędy najczęściej popełniają amatorzy, grając w bilard?

Jak wiadomo nie każdy z nas gra zawodowo w bilard, jednak nie oznacza to, że przez to możemy popełniać błędy w tak dumnej grze, jaką jest bilard. W artykule znajdziecie kilka najczęstszych błędów i sposobów na ich rozwiązanie.

źródło: pixabay.com

Zazwyczaj jako stół bilardowy wykorzystujemy ten 9ft, gramy 15 kolejno ponumerowanymi bilami, potocznie grę na takim stole nazywamy „ósemką”. Poza stołem bilardowym i bilami podstawowym wyposażeniem są:

  • Podpórki (krzyż lub mostek)
  • Trójkąt
  • Kreda w kolorze sukna

No dobrze, podstawy zostały przypomniane teraz czas na najczęściej popełnianie błędy.

  1. Jednym z nich jest odsuwanie białej bili od bandy stołu. W przypadku kiedy nie było faulu, deklaruje się, do której łuzy będzie grał gracz.
  2. Kiedy sytuacja na stole jest oczywista, gracz, który przypadkowo wbił bilę kolorową do łuzy- traci kolejkę
  3. „Zasada prawo do dwóch uderzeń po faulu” – nie istnieje, po faulu powinna nastąpić tzw. Zasada „biała z ręki”.
  4. Wbijanie czarnej bili do łuzy przeciwległej do tej, w którą wpadła ostatnia bila kolorowa – także jest złą zasadą. Poprawna zasada to wbijanie czarnej bili do dowolnej, ale zadeklarowanej łuzy.

Ważne! W momencie uderzenia przynajmniej jedna noga gracza powinna być oparta o podłogę. Nie możemy więc siadać na stole, a używać podpórek, jeżeli biała bila jest za daleko.

źródło: pixabay.com

Powinniśmy unikać celowego pobrudzenia sukna, które może skutkować problemami przy wbijaniu bil np. spowolnieniem, czy też zmianą toru bili. Na stole ani bandach nie możemy stawiać naczyń, czy napoi. Nie możemy także jeść nad stołem ani dotykać sukna tłustymi palcami.

Warto także wiedzieć, że nieprawidłowe wykonanie otwarcia gry jest kiedy otwierający grę wbije białą bilę do łuzy. W tym momencie wszystkie bile wbite do łuzy powinny tam pozostać, z wyjątkiem bili nr 8. Takie zagranie nazywane jest faulem, a stół jest wtedy otwarty.

Większość z tych błędów jest tak powszechna, że jest na porządku dziennym. Jeżeli chcecie grać jak najbardziej profesjonalnie powinniście trzymać się tych zasad i starać się nie popełniać więcej takich błędów.

Ostatnie Komentarze